VII клас с класен ръководител Петранка Алексиева

VII клас с класен ръководител Петранка Алексиева

Списък на учениците:

1. Георги Бориславов Георгиев 

2. Димитър Георгиев Георгиев

3. Есмералда Йорданова Маринова

4. Жени Живкова Чобанова

5. Иван Симеонов Станков

6.  Радина Манева Стефанова

7. Радостин Бориславов Георгиев

8. Силвия Костова Йорданова