Добре дошли на сайта на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Дуранкулак

ОУ "Св.Кл.Охридски" е основно (І - VІІ клас) училище с общинско финансиране. В училището се учи на едносменен режим - с учебни часове сутрин и целодневна орагнизация на учебния ден в начален и прогимназиален етап.

"Памет, въображение и учене!"

Новини


Важно съобщение относно Ковид -19

Уважаеми родители, в изпълнение на Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката във връзка със Заповед № РД 01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и данни на РЗИ за заболеваемостта от Ковид-19 в община Шабла Ви уведомяваме, че от 25.10.2021 г. учениците от всички класове на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дуранкулак преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)! Преминаването в присъствена форма на обучение или редуване му с ОРЕС ще стане след спадане заболеваемостта в община Шабла в определените граници, за което ще бъдете уведомени своевременно!

Научи повече

Проекти

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001  "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

Научи повече
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Ще бъде свормирана една група с учениците от I и II клас с ръководител Елена Маринова с име "Дигитално училище".

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече