Добре дошли на сайта на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Дуранкулак

ОУ "Св.Кл.Охридски" е основно (І - VІІ клас) училище с общинско финансиране. В училището се учи на едносменен режим - с учебни часове сутрин и целодневна орагнизация на учебния ден в начален и прогимназиален етап.

"Памет, въображение и учене!"

Новини

Успехи на ученици от IV и VII клас през учебната 2020 - 2021 година

Проекти

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ