Добре дошли на сайта на ОУ "Свети Климент Охридски" с. Дуранкулак

ОУ "Св.Кл.Охридски" е основно (І - VІІ клас) училище с общинско финансиране. В училището се учи на едносменен режим - с учебни часове сутрин и целодневна орагнизация на учебния ден в начален и прогимназиален етап.

"Памет, въображение и учене!"

Новини

Обява по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Важно съобщение относно Ковид -19

Обучение в електронна среда  от 25.10.2021 г.

Проекти

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001  "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ