Новини

Важно съобщение относно Ковид -19

Обучение в електронна среда  от 25.10.2021 г.

Успехи на ученици от IV и VII клас през учебната 2020 - 2021 година

График на учебните часове по време на обучение в електронна среда

Обучение в електронна среда за периода от 30.11 - 21.12.2020 г. вкл.