Новини


Важно съобщение относно Ковид -19

Уважаеми родители, в изпълнение на Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката във връзка със Заповед № РД 01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и данни на РЗИ за заболеваемостта от Ковид-19 в община Шабла Ви уведомяваме, че от 25.10.2021 г. учениците от всички класове на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дуранкулак преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)! Преминаването в присъствена форма на обучение или редуване му с ОРЕС ще стане след спадане заболеваемостта в община Шабла в определените граници, за което ще бъдете уведомени своевременно!

Научи повече


Успехи на ученици от IV и VII клас през учебната 2020 - 2021 година

По традиция всяка година участваме в областния кръг на международния конкурс "С очите си видях бедата". А хубавато е, че и печелим.

Научи повече