III клас с класен ръководител Нина Петрова

III клас с класен ръководител Нина Петрова

Списък на учениците:

III клас

1. Айтен Невим Юсеинова
2. Борис Мирославов Димитров
3. Василка Станчева Манчева

4. Гавраил Валентинов Станчев
5. Катерина Тихомирова Иванова

6. Миневер Ерджан Ахмед

7. Румен Руменов Георгиев