IV клас с класен ръководител Елена Маринова

IV клас с класен ръководител Елена Маринова

Списък на учениците: 

1. Божидар Мартинов Пенков
2. Деница Даниелова Стоянова
3. Елиза Иванова Пеева
4. Марио Иванов Канев
5. Румен Алексиев Алеков
6. Севдалина Маринова Веселинова
7. Стелияна Стоянова Атанасова