V клас с класен ръководител Петранка Алексиева

V клас с класен ръководител Петранка Алексиева

Списък на учениците: 

1. Божидар Мартинов Пенков
2. Деница Даниелова Стоянова
3. Елиза Иванова Пеева
4. Марио Иванов Канев
5. Румен Алексиев Алеков
6. Севдалина Маринова Веселинова
7. Стелияна Стоянова Атанасова