II клас с класен ръководител Живка Йорданова

II клас с класен ръководител Живка Йорданова

Списък на учениците:

1. Дамян Маринов Веселинов

2. Даниел Даниелов Стоянов

3. Любов Диянова Пеева

4. Никола Миленов Новаков

5. Теодора Валентинова Станчева

6. Тодор Мариянов Василев