V-VI клас с класен ръководител Маруся Видолова

V-VI клас с класен ръководител Маруся Видолова

Списък на учениците:

V клас

1. Васил Петров Маринов

2. Марияна Руменова Вълчанова

VI клас

1.Георги Мариянов Василев

2. Давид Силвиев Станков
3. Недко Руменов Вълчанов
4. Николета Николаева Мирчева
5. Пею Анатолиев Радев