II клас с класен ръководител Силвия Славова

II клас с класен ръководител Силвия Славова

Списък на учениците:

1. Ана Мария Маева Хамид

2. Веселин Иванов Василев

3. Васил И. Тодоров

4. Велислав Александров Николов

5. Емилия Калоянова Маринова

6. Иванина Руменова Георгиева

7. Павел Павлинов Александров