I клас с класен ръководител Силвия Славова

I клас с класен ръководител Силвия Славова

Списък на учениците:

1. Ана Мария Маева Хамид

2. Веселин Иванов Василев

3. Емилия Калоянова Маринова

4. Иванина Руменова Георгиева

5. Павел Павлинов Александров