Обучение в електронна среда за периода от 30.11 - 21.12.2020 г. вкл.

Обучение в електронна среда за периода от 30.11 - 21.12.2020 г. вкл.

Обучение в електронна среда за периода от 30.11 - 21.12.2020 г. вкл.

График на часовете, седмични разписания в начален и прогимназиален етап при синхронно и несинхронно обучение, график на консултациите на учителите.

Молим учениците да спазват, както графика на учебните часове, така и почивките между тях!